Mature Man Working With a Physical Therapist

Fizjoterapia – pomoc w zwalczaniu bólu.

Fizjoterapia, terapia manualna, osteopatia, leczenie metodą PNF – wszystkie te dziedziny przeżywają dziś swój renesans. Rozwój wiedzy i metod terapeutycznych jest bardzo dynamiczny, dzięki czemu terapeuci mają większe możliwości i skuteczniejsze narzędzia do pracy z pacjentem. Koncepcja PNF zakłada, iż najważniejsza w fizjoterapii jest właśnie współpraca z pacjentem. Człowiek jest…

A picture of a physio therapist trying to fix the leg over white background

Metoda PNF

W fizjoterapii wykształciły się pewne nowoczesne metody rehabilitacji. Do jednej z nich należy PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation). Jej twórcami są znani na całym świecie dr Herman Kabat oraz fizjoterapeutka Margaret Knott.  Zapewne zastanawia was jakie jest główne założenie tej metody? Otóż jest nim ułatwienie i torowanie ruchów poprzez odpowiednią stymulację…