Choroby układu krążenia – Polocard

serce

Polocard

Choroba układu krążenia stanowi główną przyczynę zgonów na całym świecie. Mniej więcej 17,5 miliona osób rocznie umiera z powodu takiej choroby, to prawie 30% wszystkich zgonów.

serce

Choroby układu krążenia są odpowiedzialne za 52% zgonów kobiet w Europie i 42% mężczyzn, całkowicie przewyższając liczbę zgonów wywołaną rakiem. Choroby układu krążenia są nie tylko główną przyczyną zgonów w Europie, natomiast dodatkowo stanowią jedną spośród głównych przyczyn wczesnego umierania (tj. przed 70-tym rokiem życia).

W Europie Zachodniej Polska ma jedną z najwyższych liczb zgonów z powodu chorób naczyniowo-sercowych.

Za sprawą choroby układu krwionośnego (CVD) rozumiemy m.in. udar mózgu, arytmię, niewydolność serca, zawał serca. Główne formy chorób prowadzących aż do zgonu to choroba niedokrwienna serca (takie jak zawał serca, stanowią m.in. 50% zgonów) i udar niedokrwienny mózgu (ok. 30%).

Choroby serca oraz naczyń są aktualnie tak powszechne, że uważane są za choroby cywilizacyjne. Palenie papierosów, stresujący sposób życia, dietetyczne zaniedbania, nadużywanie alkoholu, odraza do jakiegokolwiek wysiłku fizycznego – to całokształt zjawiska codzienne – i jednocześnie poważne czynniki ryzyka, grożące rozwojem chorób układu naczyniowego.

 

Jeżeli palisz papierosy, raz za razem się stresujesz, Twoja dieta jest daleko od idealnej, i w Twojej rodzinie zdarzały się przypadki chorób układu krążenia oraz serca – to wielce możliwe, iż TY także znajdujesz się w grupie ryzyka. Należałoby już teraz skonsultować się z lekarzem i jak najwcześniej zacząć działania profilaktyczne.

Wczesna profilaktyka, odmiana nawyków życiowych, stosowanie leków na przykład takich jak polocard oraz systematyczne, okresowe badania mogą ocalić Cię od choroby, która nieleczona jest śmiertelna.

polocard

CO TO JEST POLOCARD

To lek bez recepty stosowany w profilaktyce chorób układu  krążenia, które grożą powstaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych takich jak: zawał serca,  choroba niedokrwienna serca.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *