Fizjoterapia – pomoc w zwalczaniu bólu.

Mature Man Working With a Physical Therapist

Fizjoterapia, terapia manualna, osteopatia, leczenie metodą PNF – wszystkie te dziedziny przeżywają dziś swój renesans. Rozwój wiedzy i metod terapeutycznych jest bardzo dynamiczny, dzięki czemu terapeuci mają większe możliwości i skuteczniejsze narzędzia do pracy z pacjentem. Koncepcja PNF zakłada, iż najważniejsza w fizjoterapii jest właśnie współpraca z pacjentem.

Człowiek jest „trochę niedoskonałym perpetuum mobile”. Czym więcej ruchu, tym lepsze samopoczucie i siły witalne. Ale tak samo jak w każdej maszynie należy znaleźć złoty środek ilości, częstotliwości i obciążenia. Jeśli wykroczy się poza margines „złotego środka” dochodzi zazwyczaj do przeciążenia i dysbalansu pracy narządu ruchu, który sumuje się w czasie (czas trwania złych bodźców) i przestrzeni (miejsce oddziaływania i powiązania funkcjonalne organizmu), aż w końcu ujawnia się jako problem ograniczający naszą codzienność. Większość z nas definiuje problem w postaci bólu oraz niemożności wykonania pewnych czynności. Fizjoterapia skupia się właśnie na zdiagnozowaniu problemu funkcjonalnego (jaka czynność jest utrudniona/niewykonalna i dlaczego) oraz strukturalnego (jaka struktura jest za to odpowiedzialna i w jaki sposób). Głównym i podstawowym zadaniem fizjoterapii jest właściwe zdiagnozowanie problemu pacjenta. Tylko dzięki trafnemu określeniu przyczyny można usunąć skutki.

dzial_co_ci_jest

Ból – słowo to z pewnością nie raz gościło na Państwa ustach. Ból w rzeczywistości jest po części przyjacielem człowieka. Informuje, że w naszym ciele dzieje się coś złego, lecz sam w sobie nie jest przyczyną problemu. Stąd też leczenie chociażby bólów głowy środkami przeciwbólowymi jest zazwyczaj usuwaniem skutków, a nie przyczyn. Nie oznacza to oczywiście, że środki przeciwbólowe są nieprzydatne – wręcz przeciwnie, lecz cała sztuka polega na ich właściwym użyciu. Przykładowe bóle głowy w większości przypadków mają swoje podłoże w złym stereotypie funkcjonowania mięśni szyi, głowy i kompleksu barkowego. Proszę sobie wyobrazić, że na szyi i głowie spoczywa prawie cała masa naszych kończyn górnych, nie wspominając już o noszonych torbach, torebkach, siatkach, itp. Wynika to z faktu anatomiczngo – gdzie jedynym połączeniem stawowym z pozostałą częścią szkieletu jest obojczyk, który w rzeczywistości nie jest w stanie przenieść obciążeń zadawanych kończynom górnym. Prawie cała masa kończyn spoczywa na mięśniach (Trapezius, Levator Scapulae, Rhomboideus, Sternocleidomastoideus itd.). Gdy dochodzi do przeciążenia mięśni dźwigających łopatkę i bark, uruchamia się mechanizm obronny, który w konsekwencji prowadzi do przeciążeń układu ruchu szyi i głowy. Wiele małych mięśni w obrębie głowy i szyi potrafi dawać objawy bólu głowy w okolicach uszu, tyłu głowy, skroni, czy oczu.

1324399583954

Tak fizjoterapia i inne metody takie jak PNF czy osteopatia pomagają ludziom w walce z nawet najcięższymi schorzeniami układu ruchowego i pomagają radzić sobie nawet z najgorszym bólem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *